LEVERINGSTILLEGG

Sone 1
Sentrum – Medkila – Stangnes – Åsegarden – Hagan
Postnummer 9402 – 9411
Leveringstillegg kr. 55

Sone 2
Ruggevika – Kilbotn – Ervik
Postnummer 9414 – 9415
Leveringstillegg kr.75

Sone 3
Ervik (forbi Storneskrysset), Møkkeland, Kasfjord, Stornes.
Levering til disse stedene må avtales i god tid og helst dagen før. Minimumsbestilling til sone 3 er kr. 600 (utenom leveringstillegg).
Leveringer til sone 3 tar lengre tid og det kan hende at maten må ettervarmes.
Leveringstillegg fra kr. variabel.